چشم دل داشته باش، چشم تن رو همه دارن.
لطف کن و مشکل رو حل کن. ما آرشیو وبلاگمونو میخواییم.

ضمنا آرشیو اون یکی وبلاگمون واجب تره...

با تشکر- م...

+  ۹۴/۰۴/۱۰   به نگاه م... | 
یعنی این سایت اینقدر داغون بود؟

واقعاً که ...

+  ۹۴/۰۴/۰۳   به نگاه م... | 
راضی ام به رضای تو

به اونچه که تو دادی و ندادی...

به اونچه که تو واسم، واسمون مصلحت می بینی.

دیگه جای بحثی باقی نمی مونه.

راضی ام به رضای تو...

تسلیمم به امر تو.

ولی...

ولی نداره. من همه ی توکلم به توست.

+  ۹۴/۰۲/۱۵   به نگاه م... | 
http://axgig.com/images/20301179406759832158.jpg

+  ۹۴/۰۲/۰۶   به نگاه م... | 
http://www.hamdardi.net/imgup/16936/1240610933_16936_a3f62a6682.jpg

+  ۹۴/۰۲/۰۲   به نگاه م... |