چشم دل داشته باش، چشم تن رو همه دارن.
ولی عجب بارونی اومد. تازه شدیم.

+  ۹۴/۰۴/۲۹   به نگاه م... | 
http://gallery.night-skin.com/images/gallery/Night-Skin.com-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%A8%20%D9%82%D8%AF%D8%B1-48694.jpg

+  ۹۴/۰۴/۱۵   به نگاه م... | 
لطف کن و مشکل رو حل کن. ما آرشیو وبلاگمونو میخواییم.

ضمنا آرشیو اون یکی وبلاگمون واجب تره...

با تشکر- م...

+  ۹۴/۰۴/۱۰   به نگاه م... | 
یعنی این سایت اینقدر داغون بود؟

واقعاً که ...

+  ۹۴/۰۴/۰۳   به نگاه م... | 
راضی ام به رضای تو

به اونچه که تو دادی و ندادی...

به اونچه که تو واسم، واسمون مصلحت می بینی.

دیگه جای بحثی باقی نمی مونه.

راضی ام به رضای تو...

تسلیمم به امر تو.

ولی...

ولی نداره. من همه ی توکلم به توست.

+  ۹۴/۰۲/۱۵   به نگاه م... |