علف ها بی واسطه با خدا سخن می گویند...

چشم دل داشته باش، چشم تن رو همه دارن.

خدایا من و آدم کن...
عکس نداره.

[ 93/05/11 ] [ 8 ] [ م... ]

[ ]

امسال عجیب احساس می کنم دل تنگش میشم.

[ 93/05/06 ] [ 8 ] [ م... ]

[ ]

دعای روز سی ام ماه رمضان
خداوندا!

در این روز روزه مرا با جزای خیر و مقبول حضرتت قرار ده

که پسند حضرتت و پسند رسولت گردد

و فروغ آن را به واسطه اصول آن که ایمان و توجه به تو است محکم گردان

به حق سید ما حضرت محمد و آل اطهارش

و ستایش خدای را که پروردگار عالمیان است

[ 93/05/06 ] [ 8 ] [ م... ]

[ ]

دعای روز بیست و نهم ماه رمضان
خدایا

امروز، سراپاى وجودم را با رحمت بپوشان
مرا در آن توفیق و خوددارى روزى کن
و قلبم را از تاریکی‌هاى اتهام پاک گردان
اى مهربان نسبت به بندگان مؤمنش!

[ 93/05/05 ] [ 14 ] [ م... ]

[ ]

دعای روز بیست و ششم، بیست و هفتم و بیست و هشتم ماه رمضان
بیست و ششم:

خدایا

قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانى شده

و گناه مرا در این ماه آمرزیده

و کردارم را در آن مورد قبول

و عیب مرا در آن پوشیده

اى شنواترین شنوایان .بیست وهفتم:

خدایا

فضیلت شب قدر را در این ماه روزیم گردان

و بگردان کارهایم را در آن از سختی به آسانی

و عذرهایم را بپذیر

و گناهم را بریز

ای مهربان به بندگان شایسته‌ات

 

بیست و هشتم:

خدایا!

در این روز بهره‌ام را از مستحبات افزون کن

و به خاطر ابراز خواسته‌هایم گرامی‌ام دار

و از میان اسباب، وسیله مرا به درگاهت نزدیکتر گردان.

ای آن که اصرار اصرارکنندگان مشغولش نمی‌دارد

[ 93/05/04 ] [ 8 ] [ م... ]

[ ]